ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 1. Általános adatok, rendelkezések

A Szolgáltató:

A szolgáltató neve: Palánta Bisztró Kft.

A szolgáltató székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.

Cégjegyzékszáma: 13-09-201787

Adószáma: 27069312-2-13

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: palantabisztro@gmail.com

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A Megrendelő:

A www.palantabisztro.hu weboldalra regisztráló és a www.palantabisztro.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Regisztráció, a felek közötti jogviszony

Regisztráció nincs, nem tároljuk az adatokat. A böngésző egyes esetekben megjegyzi a korábban beírt adatokat, és automatikusan betölti új rendeléskor.

A www.palantabisztro.hu weboldalon történő vásárláskor a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy akár az ételkiszállítás szolgáltatásának megrendelésével a Felek közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy ételkiszállítási szolgáltatást nem tud igénybe venni.

 1. Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 1. A Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A weboldal (mint webáruház) készételeket, forgalmaz. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

 1. A változtatás joga

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható ételek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. Az ételek házhozszállításának, csomagolásának költségét a feltüntetett árak tartalmazzák.

 1. Akciók

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról. A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít, amit a kedvezményes ár feltüntetésével tesz közzé az oldalon.

 1. Ételrendelés és ételkiszállítás

Vásárlás menete

A Megrendelő a megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni, hogy a kerület ahová a házhozszállítást kéri, szerepel-e a Szolgáltató aktuális szállítási területei között, mert a Szolgáltató csak az ott szereplő kerületekre, utcákra fogad el rendelést.

 1. Az adott étlapon az „Opciók választása” gombra kattintva továbblépünk az adott étel oldalára, ahol a „Válassz egy lehetőséget” ablakban minden opciót tetszés szerint be kell válasszunk. a „Kosárba teszem” gomb megnyomása után automatikusan bekerül a „Kosárba” az étel.
 2. Ha a Megrendelő rákattint a „Kosár” ikonra, akkor megtekintheti a kosár tartalmát.
 3. A megrendelés leadásának utolsó lépéseként a „Kosár”-ban a „Megrendelem” gomba kattintava a kötelező adatok kitöltése után a „Megrendelés elküldése” gombra szükséges kattintani, mellyel a Megrendelő rendelését elküldi a Szolgáltató részé
 4. Amennyiben a „Kosár” jelzi, hogy a kosárba tett ételek végössze nem éri el a minimális rendelési összeget, úgy visszalépve tud további termékeket a kosárba helyezni.
 5. A megrendelést a Szolgáltató egy automatikus e-mailben igazolja vissza a Megrendelő részé
 6. A Megrendelőnek a megrendelt termékeket a szállításkor kell egyösszegben kifizetnie az ételt kiszállító futár részére, vagy oldalunkon bankkártyával egyenlítheti ki a végösszeget (hamarosan).
 7. A megrendelések feldolgozása minden nap 10:30 és 21:30 között törté A 10:30 előtt beérkezett rendeléseket 10:30 percet követően kezdjük feldolgozni. A 21:30 percet követően beérkezett rendelések nem élnek, következő napra nem vihetőek át.
 8. A Megrendelő a rendelését a palantabisztro.hu weboldalon vagy a 06-30/140-4930 telefonszámon adhatja le. Az esetleges hibákat – a palantabisztro@gmail.com email címen az adatai elküldésével, vagy pedig a 06-30/140-4930-es ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja.
 9. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 1. Elállási jog

A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, az ételek megrendelésével, a Megrendelő köteles a termék árát megfizetni. A megrendelt ételek vásárlásától nem lehetséges az elállás, mert a Szolgáltató termékei nem tartós élelmiszerek, a gyorsan romló termékek pedig higiéniai és egészségügyi okból, természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékek, melyek esetén a fogyasztót elállási jog nem illeti meg (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

 1. Szavatosság

A Szolgáltatótól megvásárolható készételek az előhűtéses (nem fagyasztott) technológiának köszönhetően megfelelő, hűtött tárolás mellett (0-5 Celsius fok között) 48 óráig biztonságosan eltarthatók.

III. A felek közötti jogviszony

Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy vásárlóregisztrációs vagy a Szolgáltató, valamint a megrendelési adatai között a Megrendelő közötti, a szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti XVI. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.